ZEMĚ SE TOČÍ DO KOLA

S.JANDA / I. PELÍŠEK

 

Země se točí do kola

Země se točí pořád do kola

Země se točí země se točí země se to čí pořád do kola

 

Do kola do kola do kola do kola země se točí pořád do kola

Země se točí země se točí země se točí pořád do kola dokola

 

Ho ho ho

Ho ho ho

Ho ho ho

Ho ho ho

 

Ratatata tata ratatata – (opakujou lidi )          Ratatata tata      ratatata (opakujou lidi )

Ratatata tata ratatata    (opakujou lidi )         (tatata tata ratatata )

 

 

Země se točí do kola

Země se točí pořád do kola

Země se točí země se točí země se to čí pořád do kola

Do kola do kola do kola do kola země se točí pořád do kola

Země se točí země se točí země se točí pořád do kola dokola

 

Ho ho ho

Ho ho ho

Ho ho ho

Ho ho ho

Ratatata tata ratatata – (opakujou lidi )          Ratatata tata ratatata (opakujou lidi )

Ratatata tata ratatata    (opakujou lidi )           atatata tata ratatata    (opakujou lidi)

 

Ho ho ho

Ho ho ho

Ho ho ho

Ho ho ho

Ho ho ho

Ho ho ho

Ho ho ho

Ho ho ho   HOOOOO