TCHÝNĚ ŘEZNÍK

S.JANDA / P. ZEMAN

 

Má zlaté hodinky na chlupaté paži

tvá matka zná jatka, je to cítit.

Pohledem den co den po mé krvi baží

tvá matka zná jatka, je to cítit.

 

Má ve svém pohledu jed a lest jak hadi

tvá matka zná jatka, je to cítit.

Nemůžeš pochopit, co mi na ní vadí?

Tvá matka zná jatka, je to cítit.

 

Když spím, mě tlačí můra,

hlavu ráno mám jak džbán,

když bdím, mé nervy pláčou,

už vím, proč pije tchán.

 

Už brousí pily, nože,

cítím temný plán,

už brousí sekáč bože

jen jednu možnost mám…

 

Strach křepčí kuchyní,

tuhnou křehké svaly,

počítám hodiny

konec dní se valí.