POSELSTVÍ

M.IMRICH / H.GASSELDORFEROVÁ


( VERSE: 1 )
OPÍJÍM SE TOUHOU, CO MN
Ě NABÁDÁ SI PŘÁT,
ŽE SI SPOLU ZAZPÍVÁME, TVOJE HUDBA ZÁŘÍ DÁL.
V MÝCH MYŠLENKÁCH ŽIJEŠ DÁL
VYTVÁ
ŘEL SI LEPŠÍ MÍSTO, UZDRAVOVAL SVĚT

PRO KAŽDOU LIDSKOU RASU, VŽDYŤ LÁSKA STAČÍ JEN,

V MÝCH MYŠLENKÁCH ŽIJEŠ DÁL

 ( CHORUS )
POSELSTVÍ JE STÁLE S NÁMI, JEHO KROKY SLAVÍ DÁL

ZPÍVÁ MEZI ŘÁDKY, VYVOLENÝM NAPOVÍDÁ


( VERSE: 2 )
NA VTEŘINU POUHOU, CO MNĚ TAJNĚ BUDE HŘÁT
ŽE SI SPOLU ZATANČÍME, TVOJE KROKY SLAVÍ DÁL
V MÝCH MYŠLENKÁCH ŽIJEŠ DÁL
VYTVÁŘEL SI LEPŠÍ MÍSTO, UZDRAVOVAL SVĚT

PRO KAŽDOU LIDSKOU RASU, VŽDYŤ LÁSKA STAČÍ JEN

V MÝCH MYŠLENKÁCH ŽIJEŠ DÁL


 ( CHORUS )
POSELSTVÍ JE STÁLE S NÁMI, JEHO KROKY SLAVÍ DÁL

ZPÍVÁ MEZI ŘÁDKY, VYVOLENÝM NAPOVÍDÁ