NEZASTAVUJTE TU PÁRTY

M.Imrich / M.Imrich

 

( refrén )

Nezastavujte tu párty

Kde se paří, kde si užívaj

Vychutnejme to kouzlo noci

Když se naše stíny prolínaj

 

( sloka 1: )

Našli jsme smysl v beznaději          - v bebebebeznaději

Nezastavujte tu párty                     - papapapapapárty

Vím po čem jste dneska žíznivý     - žižižižižžíznivý

Dovolme lásce převzít velení          - vevevevevevelení

 

( refrén )

Nezastavujte tu párty

Kde se paří, kde si užívaj

Vychutnejme to kouzlo noci

Když se naše stíny prolínaj

 

( sloka 2 )

Skáčem do předu i do zadu              – dododododo zadu

máme spolu hlasitou dohodu           - dododododohodu

Zvednutý ruce se v mlze ztrácej      - ztrastrastrastrácej

Necháme to jet v tomhle kurzu         - kukukukukukurzu

 

( refrén )

Nezastavujte tu párty

Kde se paří, kde si užívaj

Vychutnejme to kouzlo noci

Když se naše stíny prolínaj

 

( sloka 3: )

Našli jsme smysl v beznaději            - bebebebeznaději

Skáčem do předu i do zadu              – dododododo zadu

 

( refrén )

Nezastavujte tu párty

Kde se paří, kde si užívaj

Vychutnejme to kouzlo noci

Když se naše stíny prolínaj