ITALSKÁ

M.Imrich / Z.Vondráková

 

Saj béne kantáre qviko noj,

prima bár Sanrémo až potom

La skála kjůza éra mody strády džénte qví

 

da čérto ány portasí

tu suony bene quasi quanto stradivár

vi sento solo basta kolá Borgézia

io čerto úno kometé tu vivi kvesta vita komemé

Má stradiváry foze vivo saj

nelaskála čérto noj suone rébe maj

kome noj končento líre tu rýdy perkenoj

da čerto sanrémo nooooooooooooo