BEJT TAK V POHODĚ

M.IMRICH / H.GASSELDORFEROVÁ


( BRIDGE )
Jen tak si plout a bejt v pohod
ě, je léto, tak zase k vodě

Jen tak si plout a bejt v pohodě, je léto, tak zase k vodě


 ( VERSE: 1 )
To horký město vybízí-zas odjet někam ven
Smog nás štípe do očí -tak tady nebudem
 Proto zamáváme na odjezd-městu šedýmu
 A za zády nám zůstávaj-jen stopy v chodníku


( CHORUS )
 Jo bejt tak v pohodě  Jo bejt tak v pohodě

A o to právě jde  A o to právě jde
Jo bejt tak v pohodě  Jo bejt tak v pohodě

A o to právě jde  A o to právě jde


( VERSE: 1 )
Když zadaří se ten náš cíl a o to právě jde
 Zde medvěd Brtník nesídlí  tak odtud odjedem
 Zas vítr, slunce ve tvářích zívat se nebude
Tak sejdeme se na pláži bejt jen tak v pohodě

 

 

( CHORUS )
Jo bejt tak v pohodě  Jo bejt tak v pohodě

A o to právě jde  A o to právě jde
Jo bejt tak v pohodě  Jo bejt tak v pohodě

A o to právě jde  A o to právě jde


( BRIDGE )
Jen tak si plout a bejt v pohodě, je léto, tak zase k vodě

Jen tak si plout a bejt v pohodě, je léto, tak zase k vodě


( CHORUS )
 Jo bejt tak v pohodě  Jo bejt tak v pohodě

A o to právě jde  A o to právě jde
Jo bejt tak v pohodě  Jo bejt tak v pohodě

A o to právě jde  A o to právě jde